Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con, với 16 đơn vị thành viên là các đơn vị trực thuộc, công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết. Việt Hà luôn tự hào về một bề dày lịch sử được dánh dấu bằng những mốc phát triển vượt bậc cả về chất và lượng. Được thành lập năm 1966, trải qua hơn 45 năm phát triển, cùng với sự nỗ lực toàn diện, liên tục của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. ...
Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà: Nhiều thương hiệu được khẳng định

Là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với 16 công ty thành viên, những năm qua Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Đầu tư Việt Hà (Công ty Việt Hà) liên tục là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành công nghiệp Hà Nội về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và việc xây dựng thương hiệu. 


Nhà máy bánh kẹo Tràng An II – Nhà máy mới trên quê Bác

Bia Việt Hà giới thiệu sản phẩm mới: bia tươi chai Pet

Bia Việt Hà - Uống theo phong cách mới